SELAMAT DATANG

SELAMAT DATANG, SEMOGA MENDAPAT MANFAAT.

Saturday, 12 November 2011

Artikel 1

Penulisan Artikel:

Tajuk:  "Permainan dan Pengajaran dan Pembelajaran".
 “Games & Teaching and Learning”.

Desediakan oleh :    Zabri Bin Zainol Abidin  ( S-PM 0321/11)


Pengenalan:

            Belajar melalui bermain adalah satu teknik pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada  murid- murid . Melalui teknik ini juga akan mendatangkan keseronokkan  dan kepuasan kepada mereka dalam sesuatu pengajaran yang hendak disampaikan. Dengan bermain juga murid-murid  akan dapat menguasai perkembangan dan kemahiran fizikal dan penguasaan bahasa dari segi perbendaharaan dan peraturan tatabahasa. Melalui permainan juga dapat memupuk kepimpinan murid dan menghilangkan rasa kekecewaan atau kegelisahan. Justeru itu dalam Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Kementerian Pendidikan Malaysia, 2003 muka surat 260 telah menghuraikan Pendekatan Belajar Melalui Bermain yang menjadi asas konsep dan prinsip pendidikan prasekolah.  Marc Prensky  menyatakan terdapat 12 elemen mengapa permainan sangat memberikan kebaikan kepada murid-murid. Baca seterusnya







0 Comments:

blogger templates | Make Money Online